COURSE 2007

Civic Action Group Dialogue between Science and Art
is pleased to announce the organization of the Comenius - Grundtvig Course entitled

"Dialog between Science and Art - the Concept of Contemporary Creativity"
which is already published in the Comenius - Grundtvig Training Database
with the reference number "CZ-2007-015-2"


8 - 18 July 2007    PROGRAMFor details, please click on
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=3752


You can contact us immediately on mail: giboda@volny.cz, and reserve the seat for 2007 Course.

Venue, program, feedback, and some photos from the 2006 Course are posted on our web under the section "Past activities", and click on Courses".

Important: The 2007 Course will be hold in the same facility (Nove Hrady) as the 2006 Course.Úplnou informaci o kurzu získáte zde
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=3752


Místem konání kurzu je klášter v Nových Hradech u Českých Budějovic.

Obrázky kláštera a z kurzu v roce 2006 v Nových Hradech Courses.

Kompletní informace o kurzu je v angličtině, jelikož pracovním jazykem kurzu je angličtina. Poplatek za 10 denní kurz je pro české účastníky 2000 Kč, v nichž je ubytování, stravování, potřeby pro ateliérovou tvorbu a transport na exkurze.

V případě jakékoliv informace, prosím kontaktujte mne na e-mailove adrese giboda@volny.cz.

ABOUT US