Civic Action Group Dialogue between Science and Art
is pleased to announce the organization of the Comenius - Grundtvig Training Course entitled

"Art of creativity in the education process - the skill and attitude
for school of 21st century"

which is already published in the Comenius - Grundtvig Training Database
with the reference number "CZ-2008-024-001"


For details, please click on
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=8287


You can contact us immediately on mail: giboda@volny.cz, and reserve the seat out of 15 for 2008 Trainig Course.

Venue, program, feedback, and some photos from the 2006 Course are posted on our web under the section "Past activities", and click on Courses".

Important: The 2008 Course will be hold in the same facility (Nove Hrady) as the 2007 and 2006 Course.Úplnou informaci o kurzu získáte zde
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/index.cfm?fuseaction=DisplayCourse&cid=8287


Místem konání kurzu je klášter v Nových Hradech u Českých Budějovic.

Obrázky kláštera a z kurzu v roce 2006 v Nových Hradech jsou v sekci "Past activities" Courses.

Kompletní informace o kurzu je v angličtině, jelikož pracovním jazykem kurzu je angličtina. Poplatek za týdenní kurz je pro české účastníky 2500 Kč, (zahraniční platí 650 EURO) v nichž je ubytování, stravování, potřeby pro ateliérovou tvorbu a transport na exkurze.

V případě jakékoliv informace, prosím kontaktujte mne na e-mailove adrese giboda@volny.cz.

ABOUT US