Current program:
PUBLIC DEBATES


VEŘEJNÉ DEBATY
Hosté Michala Gibody
Pozvánky k serií Veřejných debat s osobnostmi vědy a umění oganizovaných občanským sdružením Dialog vědy s uměním. Projekt je realizován s financni účasti statutarního města České Budějovice.
Invitations to Series of the Public Debate with respected Persons from Science and Art organized by Civic Action Group Dialogue of Science with Art. This project is sponsored by the Statutary city České Budějovice

21 April 2008
Jan Hřebejk
Dům umění-Galerie současného umění /1. patro/ v 18:00
Náměstí Přemysla Otakara II. č. 38, České Budějovice

Jan Hřebejk patří bez diskuze k nejlepším českým režisérům současnosti. Každé jeho další dílo je v Česku očekáváno s napětím. Kromě celovečerních filmů Hřebejk také příležitostně režíruje v pražském divadle Na Jezerce a občas natáčí reklamy a dokumenty.
Filmy režírováné Janem Hřebejkem: Šakalí léta (1993), Pelíšky (1999), Musíme si pomáhat (2000), Pupendo (2003), Horem pádem (2004), Kráska v nesnázích (2006), Medvídek (2007), U mě dobrý (2008). Film Nestyda by měl mít premiéru 9. října 2008

       
17 March 2008
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc
Dům umění v 18:00,
Náměstí Přemysla Otakara II. č. 38, České Budějovice

Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., pravděpodobně náš nejlepší neurochirurg, je přednosta Neurochirurgické kliniky 1. LF UK, IPVZ a Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Je prezidentem Evropské společnosti chirurgie baze lební, viceprezidentem Evropské asociace neurochirurgických společností a vedoucím Training Committee Evropské asociace neurochirurgických společností. Je autorem 8 knih a kapitol v knihách, dále 200 publikací. Mezi jeho koníčky patří entomologie, sport, a cestování.

Prof. Vladimír Beneš, M.D., D.Sc., probably the best Czech neurosurgeon, recently the chairman of the Department of Neurosurgery, 1st Medical Faculty, Charles University, Postgraduate Institue of Medicine and Central Military and Central Hospitál Prague. He werves as president of the European Society of Skull Base Surgery, he served as vice-president of the European Association of NeurosurgicalSocieties (EANS) and now serves as the Chairman of the EANS Training Committee. He is the author of 8 books and book chapters as well as some 200 publications. His hoby is entomology, sports, and travelling.
18 February 2008 pozvánka
PhDr. Zdeněk Zbořil
Dům umění v 18:00,
Náměstí Přemysla Otakara II. č. 38, České Budějovice

PhDr. Zdeněk Zbořil vystudoval indonestiku a politologii a do začátku sedmdesátých let setrval v akademickém prostředí. Později pracoval na DAMU (katedra scénografie), kde byl od roku 1990 jejím proděkanem. V letech 1993 – 95 působil jako profesor na Korejské univerzitě v Soulu, po návratu se stal zástupcem ředitele Ústavu politologie FF UK, v letech 98 – 99 pak jeho ředitelem. V současné době je prorektorem privátní Vysoké školy politických a společenských věd v Kolíně.

PhDr. Zdeněk Zbořil studied Political sciences and Indonesian and started to work in academical circles. Later on he was working for Theatre Faculty, Academy of Performing Arts in Prague, to be a vice dean since 1990. During the years 1993-95 he was working for Korean University in Seoul. When returned home he became vice director of the Department of Political Science, Charles University, Faculty of Arts and Philosophy, and in 1998-99 he held a position of the department‘s director (1998-99). Political scientist Zdeněk Zbořil is a recently deputy head of the Kolín Central Bohemia-based University of Political and Social Science.

   14 January 2008
Ing. Jaromír Štětina pozvánka
Dům umění v 18:00,
Náměstí Přemysla Otakara II. č. 38, České Budějovice

Ing. Jaromír Štětina je český novinář, spisovatel a politik. Nejvíce je znám jako válečný reportér z oblastí Evropy, Asie a Afriky, ale zejména z Náhorním Karabachu, Čečenska nebo Afghánistánu a v současnosti jako bojovník za zákaz komunismu. V roce 2004 byl za Stranu zelených zvolen do Senátu.

Jaromír Štětina is Czech journalist, writer and politician. He is most known as war correspondent from war conflicts in Europe, Asia and Africa but mostly from those in Náhorní Karabách, Tchechnia, and Afganistan. In 2004 elections into the Senate (upper chamber of the Czech parliament) Štětina become independent candidate under umbrella of Green Party (Strana Zelených) and was voted in because of his popularity.

   3 December 2007
Mgr. Dana Kuchtová
Dům umění v 18:00,
Náměstí Přemysla Otakara II. č. 38, České Budějovice

Mgr. Dana Kuchtová je česká politička, první místopředsedkyně Strany zelených a od roku 2006 místostarostka Českého Krumlova. V roce 2007 byla deset měsíců ministryní školství, mládeže a tělovýchovy. D. Kuchtová je bývalá překladatelka a učitelka, je dlouholetou členkou občanského sdružení Jihočeské matky

Dana KUCHTOVA is a Czech politician, since 2006 deputy vice president of the Green Party, and in 2007 Minister of Education, Youth and Sports for 10 months. In 2006–2007, deputy mayor at the Town Hall of Český Krumlov. D. Kuchtová is a former teacher, translator and an environmental activist.


   5 November 2007
Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.
Dům umění v 18:00,
Náměstí Přemysla Otakara II. č. 38, České Budějovice

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., je český geochemik, ekolog, publicista a politik. V letech 1990 až 1991 byl prvním českým ministrem životního prostředí. Je zakladatelem a ředitelem Centra pro otázky životního prostředí University Karlovy (1992). V roce 2004 byl Moldan zvolen senátorem Senátu Parlamentu České republiky.
Úkolem Centra pro otázky životního prostředí University Karlovy je mimo jiné zajišťovat poradní a expertní podporu rektorovi a dalším představitelům Univerzity, získávat, zpracovávat a zprostředkovávat informace týkající se otázek životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje o studijních programech, celoživotním vzdělávání a výuce realizovaných na jednotlivých fakultách a součástech Univerzity, případně i na jiných vysokých školách. Bedřich Moldan je autorem více než stovky knih a článků, mezi nimiž jsou:
Geologie a životní prostředí, Praha, Academia, 1974,
Ekologie, demokracie, trh, Praha, Informatorium, 1992,
Příroda a civilizace-životní prostředí a rozvoj lidské civilizace, Praha: SPN, 1997.

Prof. RNDr. Bedřich Moldan, Ph.D. is Czech geochemist, ekologist, publicist, polician. The first Ministr of the Environment of the Czech Republic (1990 - 1991). Founder and Director of the Charles University Environment Center (1992). In 2004 he was elected senator of the Senate of the Parliament of the Czech Republic.
Charles University Environment Center. The Charles University Environment Center, CUEC as a part of the Charles University. was founded in 1992. It conducts environmental research; provides environmental expertise and information for students, the staff of the University and for general public. CUEC collaborates with the parliamentarian bodies, state administration, non-governmental organizations and many academic and research institutions in the country and abroad. Prof. B. Moldan is author of more than hundred books and articles, among them are:
B. Moldan et al.(1972): Geology and the Environment, Academia Prague(in Czech)
B. Moldan (1992): Ecology, Democracy, Market, Informatorium Prague (in Czech)
B. Moldan (1997): Nature and Civilization, SPN Prague (in Czech)
19 October 2007
prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.
Zlatý dům evropské kultury v 18:00,
Dr.Stejskala 8, České Budějovice

Občanské sdruženi Dialog vědy s uměním, ve spolupraci s Evropským Domem Evropské Kultury, pořádá dne 19. října 2007 v 18:00 hod. Veřejnou debatu pod záštitou Ing. arch. Robína Schinka, 1. náměstka hejtmana Jihočeského kraje.
Hostem Michala Gibody bude Prof. RNDr. JAN ZRZAVÝ, CSc., vystudoval přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity. Od roku 1988 je vědeckým pracovníkem Entomologického ústavu Akademie věd v Českých Budějovicích. V současné době je i prorektorem pro vědu a výzkum Jihočeské univerzity. Od roku 2002 je členem Akademického sněmu AV ČR a pracuje v Radě pro výzkum a vývoj při vládě ČR. S kolegy Davidem Storchem a Stanislavem Mihulkou napsal knihu Jak se dělá evoluce (Paseka, 2004) a sám je autorem knihy Proč se lidé zabíjejí (Triton 2004).

The Civic Action Goup The Dilogue between Science and Art, in collaboration with the Golden Hous of the European Culture, organized on 19 October 2007 at 18:00 hrs. the Public Debate under the auspices of the first vice-hejtman of the South Bohema Region Ing. arch. Robín Schinko.
The guest of Michal Giboda will be: Prof. RNDr. JAN ZRZAVÝ, CSc graduated on Faculty of Science, Charles University (Praha). Since 1988 J. Zrzavý is a member of the Institute of Entomology, Academy of Sciences of the Czech Republic (České Budějovice) and lecturer on the Faculty of Biological Sciences, University of South Bohemia (České Budějovice). At the presence he is acting as the vice-chancellor of the University of South Bohemia. J. Zrzavý became a member of The Research and Development Council of the Czech Government in 2002 where he hold a post of the Chairman of the Expert Commission for Life Science. He is the author or co-author of the two non-fiction books.
21 September 2007 pozvánka
Karel Hvížďala
Zlatý dům evropské kultury v 17:00
Hostem M. Gibody je spisovatel a publicista Karel Hvížďala, nestor české publicistiky a novinář.
Autor přes dvaceti knih rozhovorů, pěti próz, řady rozhlasových her, dvou knih o médiích a nyní připravuje k vydání knihu esejů. Debata následuje po otevření výstavy W. Trettnaka - The bionic man.
Životopis K. Hvížďaly a Wolfganga Trettnaka životopisy

       19 June 2007
Doc. Mgr. Jindřich Štreit
c.k. SOLNICE v 19:00
jeden z našich nejvýznamnějších dokumentárních fotografu. Vyučuje na Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Součástí Debaty je výstava 50 fotografii z tvorby J. Štreita s názvem VZTAHY.

       17 May 2007
Prof.MUDr. CYRIL HÖSCHL, DrSc., FRCPsych
c.k. SOLNICE v 11:00 pro studenty, v 19:00 pro veřejnost
Hostem Michala Gibody bude Cyril Höschl, President Asociace Evropských psychiatrů, (AEP), ředitel Pražského psychiatrického centra a vedoucí katedry psychiatrie, 3. Lékařské fakulty Karlové university. Povídat si budeme o biologických základech deprese, (drogové) závislostí, schizofrenie a významu mateřského chování.

Cyril Höschl, M.D., Prof. DrSc., FRCPsych, President of the Association of European Psychiatrists (AEP), Director of the Prague Psychiatric Centre & Chair, Psychiatric Department of the 3rd Medical Faculty, Charles University. The following topics will be discussed: Neurobiology of the depression, (drug) addiction, schizophrenia and importace of mother behaviour.

       16 April 2007 pozvánka
PhDr. JAN STRÁSKÝ
c.k. SOLNICE v 11:00 pro studenty, v 19:00 pro veřejnost
Hostem Michala Gibody bude Jan Stráský , předseda poslední československé vlády. V prosinci 1992 byl jmenován ministrem dopravy vznikající České republiky a v říjnu 1995 ministrem zdravotnictví. Od roku 2001 do roku 2006 ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje. Od roku 2006 předseda Klubu českých turistů.

PhDr. Jan Stráský was the last Prime minister of the Czechoslovac government. In December 1992 he was apointed as Minister of Transport of the newly-established Czech Republic, in October he became the Minister of Health. From 2001 to 2006 he served as a Director of the South-Bohemian region - Regional office. In 2006 he was elected as the Chairperson of the Czech turist club.15 February 2007
Mgr. JOSEF JANDAČ
c.k. SOLNICE ve 13:00 pro mládež, v 19:00 pro veřejnost
Hostem Michala Gibody bude Mgr. JOSEF JANDAČ, první trenér českobudějovického extraligového hokejového klubu HC MOUNTFIELD a.s. Ambiciózní, přísný, férový a v soukromí velice přátelský. A hlavně mimořádně úspěšný, specialista na postupy z první ligy do extraligy.

The guest of Michal Giboda on February 15, 2007 will be Josef Jandač, ambitious, demanding but fair, in private very friendly, head coach of the Hockey Club Mountfield Ceské Budejovice, which is a professional ice hockey club, playing in the Czech Extraliga.

   23 January 2007 pdf
Veřejná debata s Jaromírem Bosákem
c.k. SOLNICE v 19:00 hodin
Dialod vědy s uměním, o.s., vás srdečně zve na další ze série Veřejných debat do Solnice. Naším hostem 23. ledna 2007 bude Jaromír Bosák, futbalový komentátor ČT. Více v přiložené pozvánce

Jaromir Bosak
Commentator of Czech Television, Prague.

   

PUBLIC DEBATES