Exhibitions

JÁ zevnitř a zvenku
Digital Art Gallery-Zlatého domu evropské kultury, 24.11 - 14.12. 2006
Vernisáž 24.11. 2006 v 17:00


Dovolujeme si vás pozvat na výstavu JÁ zevnitř a zvenku, která se koná v Digital Art Gallery-Zlatého domu evropské kultury, Dr. Stejskala 8, České Budějovice. Vernisáž výstavy 24. listopadu 2006 v 17:00 hod. Vystavené obrázky teenagerů z Finska, Taiwanu, Itálie a Čech, vyjevují rozmanitosti jejích vnitřního světa jako výsledek schopnosti dopátrat se podstaty svého JÁ přes sebe-poznání, sebe-prezentaci i obrazu vynořeného se z nevědomí. Z těchto zjištění se může vycházet při vědomém procesu formování osobnosti a motivovat její proměny od destrukčního stavu mysli ke kreativitě. Jako příklad destrukčního stavu mysli představujeme i výtvarné projevy pacienta trpícího schizofrenií.
Vystavená díla jsou opatřena komentářem vědce – arteterapeuta, který vědecky interpretuje jejich práce v úsilí hledat, bádat, porovnávat, pokud chceme porozumět jazyku lidské duše.

Pořádá občanské sdružení Dialog vědy s uměním.

KATALOG VÝSTAVY     pdf 1.53 MB   pdf    The exhibition entitled ME from inside and outside present the Picture of teenagers from four different countries, participating on the International workshop „Dialogue between Science and Art“. The participants were asked to visualize their internal mental and emotional feelings through self-recognition, self-presentation and images emerging from unconscious. When the pictures were made, they were asked to express self-evaluation verbaly.

Later on the pictures were assessed by art therapist who uses artistic means to characterize the personality of the authors of the pictures in terms as melancholy, feeling of failure, sadness, loneliness, anger, suffering, emptiness, lack of understanding, behavioural problem, mourning, etc. It is very interesting that verbal self-evaluation and art therapeutist´s essessment not always reach an agreement.

There is lack of spiritual and emotional education in our society. The numer of people suffering for emotional distress is growing, in the EU countries mental ill health affects every fourth citizen. Since mental health is an essential part of any citizen's health and well being. As such, it is an essential component of communities. Good mental health is a basic human right. Factors that adversely affect mental health represent a major and growing threat to economic, social and public health in the world. Perhaps someday enabling us to prevent it. Here we present one of the possible approach to prevent it.

Exhibitions