WORKSHOP - Technologie prezentace

Technologie Prezentace

Workshop organizovaný Narodním korespondentem Netda@ys České Budějovice 4. - 6. února 2005
S cílem zkvalitnit prezentaci projektů v soutěžích Netd@ys, Národní korespondent Netd@ys organizuje dvoudenní workshop v Českých Budějovicích na který jsou srdečně zvaní pedagogové i studenti škol všech stupňů z celé České republiky. Vzhledem k povaze workshopu můžeme z jedné školy hostit jednoho pedagoga plus 2 studenty, nebo 2 studenty.

Program a instruktoři jsou volení tak, aby účastník dostal základní informaci o přípravě:
scénáře projektu, pořízení obrazové dokumentace filmovou (digitální) kamerou a digitálním fotoaparátem, zpracováni obrazu střihem na PC s přihlédnutím k zákonitostem střihu, výběru hudby a její synchronizaci s obrazem, design prezentace a skloubení textu s obrazem.

Vašimi průvodci budou:
Boris Jachnin, CSc, filmový teoretik - příprava scénáře
Viliam Poltikovič, filmový dokumentarista - režie a kamera
Radim Jurčeka, kameraman - kamera
Jaroslav Krček - skladatel, hudební rozhlasový redaktor, dirigent "Musica Bohemica"
Dr. František Weyda, CSc, - vědec a expert v digitální fotografii
Kateřina Mikulcová, - filmová dokumentaristka
Ilona Staňková - výtvarnice
Dr. Michal Giboda - téma a její kreativní prezentace. Koordinátor workshopu
TV Metropol Production - partner workshopu
Vysoká škola evropských a regionálních studii - hostitelská organizace.

Ubytování v hotelu Gomel ve dnech 4. až 5. února 2005. Ubytování, jidlo a cestovné hradí Národní korespondent. V případě použiti auta v němž přicestuje více osob, cestovné se proplatí jenom pro jednu osobu ve výší cestovného vlakem - do 150 km v 2. třídě, nad 150 km ve výši 1. třídy. Výši cestovného vlakem doloží účastník.

Naléhavě vás žádám aby jste sebou vzali filmové kamery, digitální fotoaparáty jakož i notebooky jež použijete při praktickém výcviku.

Přihlášky e-mailem s potvrzením ředitele školy podávejte co nejdříve, (kapacita účastníků je limitována), na adresu giboda@volny.cz. Další informace obdržíte na uvedené e-mailové adrese, nebo mobilu 732 939 561.

Na vaší účast a další spolupráci se těší,
Dr.Michal Giboda, CSc (v.r.)
Národní korespondent Netd@ys

WORKSHOP - Technologie prezentace