Udělení vyznámenaní Parlamentu Portorika za vítězství v soutěži
"Glaxo Wellcome Research Award 1997".