Technologie Prezentace únor 2005 - Fotogalerie


Workshopu se zůčastnilo 20 pedagogů a 28 studentů z 19 škol 7 krajů České republiky

enlarge
Diskuse před snímáním na výstavě orchidejí
enlarge
Dr. Weyda (první zprava)vedl sekci digitalní fotografie
enlarge
Režisér Viliam Poltikovič se strihači demonstrují finální úpravu projektu
enlarge
enlarge
enlarge
enlarge
enlarge
enlarge