GalerieOTHERS

MOSTY A PROPASTI
veřejná debata

pondělí 11. října 20:00 | Divadlo Archa

Připravili: RNDr. Michal Giboda, CSc a Jaroslav Dušek.
Debatu řídí: Jaroslav Dušek. Hudební příspěvky: Dan Bárta.


Tento první počin chce založit tradici veřejných debat o tématech, jež formují náš dnešek, ale zejména budoucnost. Komplexní rozvoj intelektu je požadavek 21. století. Bez něj se stáváme reproduktory cizích myšlenek s koloniální závislostí. Záleží jen na nás, čím budeme! I. tematický okruh: Je možné a potřebné stavět mosty mezi vědou a uměním? II. tematický okruh: Mutace memu „(inteligentní) robot“.

Co mají vědci a umělci společného? Pojmy jako experiment a objev jistě můžeme užít jak pro umělecký, tak i pro vědecký proces. Co ale pojem krása? Může jej vědec použít při svém bádání? Nakolik umělecká fantazie a tvořivost může být inspirující pro vědce? Jaké jsou rozdíly mezi uměleckým a vědeckým vnímáním světa? Je věda pouze racionální a umění pouze intuitivní?

Věda i umění jsou součástí kultury lidstva. Kreativita a schopnost abstrakce jsou podmínkou rozvoje intelektu člověka pro 21. století. Je možné se dívat na moderní vědu jako na estetický fenomén? Může být „inteligentní“ robot předmětem spolupráce vědců a umělců? To vše jsou otázky, na které se pod vedením Jaroslava Duška budou snažit odpovědět vědci i umělci různých oborů. Hosty večera jsou:
-Doc. Vladimír Kokolia (AVU)
-Vladimír Skalský (fyzik, básník a novinář)
-RNDr. Gustáv Murín, CSc (biolog, bývali předseda Slovenského PEN Klubu)
-Frederico Diaz (multimedia a kyberaktivista)
-Prof. Kurt Gebauer (VŠUP v Praze), Doc
-RNDR. Vladimír Vondrejs, CSc (genetik, Přírodovědecká fakulta UK Praha)
-RNDr. Václav Cílek, CSc (geolog)
-Bořek Šípek (výtvarník)
-Marek Vašut, herec
-Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc (zástupce vedoucího katedry kybernetiky, Elektrotechnická fakulta ČVUT)
-Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc (vedoucí Ústavu informatiky, Slezská univerzita Opava)
-Doc. Dr. Ivan Havel (Centrum teoretických studií UK a ČAV)
-Mgr. Jana Horáková (Ústav pro studium divadla a interaktivních médií Masarykovy univerzity).OTHERS