Current program:


Exhibitions

19 - 31 October 2007
Výstava fotografií Michala Gibody - Kambodža po Pol Potovi
Digital Art Gallery - Zlatý dům evropské kultury
Dr.Stejskala 8, České Budějovice


Kambodža po Pol Potovi.
Strávil jsem v Kambodži téměř dva roky. Poprvé (1983-84) jako člen 5. týmu Československých zdravotníku v nemocnici v Takeo, plně provozované Československou vládou, včetně personálu, zařízeni a léku. Nemocnice v Takeu byla unikátní tím, že jsme jako jediný zahraniční tým pracovali „v terénu“, v polepšovni předělané na nemocnici. Podruhé na Ústavu malárie v hlavním městě Phnom Penh (1985) na pozvání Kambodžské vlády.
Vystavené fotografie nejsou vybírané s cílem šokovat, nebo vědomě ukazovat bídu, dokumentují pravdivý stav země, a lidí v ni, po Pol Potové hrůzovládě. Ukazují chorou zemí plnou chorých lidí.

   WOLFGANG TRETTNAK - The bionic man pozvánka
Digital Art Gallery-Zlatého domu evropské kultury, 21.9. - 9.10. 2007
Vernisáž 21.září 2007 v 17:00


Rakouský výtvarník Trettnak studoval chemii na Univerzitě v Grazu a pracoval více jak 10 let jako vědec v aplikovaném výzkumu. Je spoluautorem 3 patentů a 15 vědeckých publikací. Už od dob studia se po dobu 25 let věnoval výtvarnému umění. V roce 2002 ukončil kariéru chemika a plně se věnuje výtvarnému umění.
Jeho výtvarnému zájmu dominují dvě témata: lidé a studium barev a jejich kompozic
Součástí programu vernisáže je veřejná debata s významným hostem, nestorem české publicistiky a novinářem Karlem Hvížďalou
Životopis K. Hvížďaly a Wolfganga Trettnaka životopisy

   
Exhibitions